Helping a young woman, Lebohang, fulfill her dream to become a teacher.

Lebo is a tough, determined, beautiful young woman - who did not let the fact that her mother abandoned her - keep her from carving out her own destiny. Estelle, her teacher, has been her guardian angel - and does not expect anything in return - she just wants Lebo to reach her full potential, so that she can in turn look after her siblings.

 
Vat My Hand Example
Vat My Hand View Video
 
Vat My Hand Example
Vat My Hand Example
Vat My Hand Example
Vat My Hand Example
 

Initial Request

Hallo Good morning Angels,
RE: Lebohang Moropodi vir studiegeld/akkomodasie.

Ek skryf namens ‘n dogter wat ek gedurende die jaar ontmoet het by ‘n skool, Strauss Secondary school, Ekangala area, waar ek twee dae ‘n week “consolidation” lesse aangebied het in Graad 12 Accounting. Ek is ‘n subject advisor in Accounting in die Distrik, Gauteng North. (EKANGALA is tussen Bronkhorstspruit / Cullinan en Groblersdal, 62 km van Pretoria)

Geskiedenis: ek het van Lebohang Moropodi se agtergrond te hore gekom toe ek met 3 sakke klere gesit het na die troue van my dogter. Ek het een van die seuns in die klas gevra of hy weet van ‘n meisie wat hulp nodig het en dit is hoe ek bewus geword het van Lebohang Moropodi in my consolidation klas.

Lebohang het alleen in ‘n shack gewoon sonder enige geldige hulp of familie in die gebied. Nadat die pastor wat naby die skool woon van haar omstandighede bewus geword het, het hy haar gaan haal uit haar haglike toestand om by hulle aan huis te woon vir haar graad 12 jaar. Die pastor familie is ook in nood/behoeftig en kon haar slegs n ‘familie’ en verblyf aanbied. Die skool verskaf ‘n maaltyd gedurende die skooldag aan die leerlinge van die skool. Ek het gesorg dat die grade 12 Accounting leerlinge, by elke consolidation les van twee ure, elke Dinsdag en Woensdag middag, iets kry om te eet voor ek begin klasgee het.

Ek het toe van Meimaand 2012, vir Lebohang gesorg dat sy sakgeld, selfoon, klere, skoene en toiletgoed het. Die 30 November het hulle hulle matriek dans gehad en sy het soos ‘n droom gelyk!

Sy het die volgende Sondag in die kerk getuig hoe sy as klein dogtertjie in die veld gebly het saam met haar moeder en hoe sy op ‘n dag kinders gevolg het na ‘n skool waar sy haarself gaan inskryf het by die skool. Sy het hoop gebring aan behoeftige kinders en God geloof dat HY mense stuur om onmoontlike situasies draaglik te maak. Lebohang is ‘n petite, nederige, maar ‘n doelgerigte kind wat ek weet dat sy enige person wat haar sal help sal trots maak.

Ek is bereid om Lebohang nogsteeds by te staan alhoewel ek nie die vermoëns het om haar verblyf of vir haar studies te betaal nie. Lebohang kan nie langer by die pastoor bly nie behalwe as ‘n kamer aan die huis van die pastor gebou word vir haar ( sy slaap op die grond op ‘n matras in ‘n tweeslaapkamer huis met geen geriewe nie saam met die twee kinders van die familie). Ek het nie die finansies om ‘n kamer aan hulle huis te laat aanbou nie.

Ek het vir haar by Tukkies gaan aansoek doen vir onderwys studies in September en die inskrywingsgeld betaal. Sy moet wag tot Januarie vir haar matriek uitslae. Sy het nou geldlike hulp nodig sodat sy later ‘n verskil kan maak in haar eie lewe en die van haar broers en susters wat weggeneem is van die moeder. Sy moet nou by ‘n behoeftige tante gaan woon naby Springs wat ook nie werk nie wat ver is van die pastoorfamilie waar sy vastigheid gevind het.

Ek vra groot asseblief, kom ons help Lebohang om ‘n lewe temoet-te- gaan waar sy selfversorgend kan word.

By voorbaat baie dankie vir ‘n plek waar ek kan aanklop vir hulp!
Mag julle ‘n awesome dag hê!!!!
Geseende Kersfees en ‘n voorspoedige nuwe jaar vir julle almal.

Estelle van Schie.

 
 
 
Vat My Hand Example
Vat My Hand Example
 
 
 
Vat My Hand Sponsors
Vat My Hand Close Button

I need help

Please complete the form with as much detail as possible, thank you for making a difference!
 
 
Your Name
Your email address
Your contact number
How would you like to be helped?
 
 
Vat My Hand Close Button

Send the VatMyHand Producers an Enquiry

Please complete the form with as much detail as possible, thank you for your enquiry!
 
 
Your Name
Your email address
Your contact number
Please type your enquiry below
 
 
Vat My Hand Close Button

Add a Comment

Please complete the form with your desired comment, thank you for your comment!
 
 
Your Name
Your email address
Suggest a URL should you wish
Your comment
 
 
Vat My Hand Close Button

I want to help: Helping a young woman, Lebohang, fulfill her dream to become a teacher.

Please complete the form with as much detail as possible, thank you for making a difference!
 
 
Your Name
Your email address
Your contact number
How would you like to help?
 
 
Vat My Hand Close Button

Login

 
Username:
Password:
 
 
     Register
Vat My Hand Close Button

Register New User

 
Name:
Email:
Username:
Password:
Repeat Password:
 
 
 
Vat My Hand Close Button

Submission Successful

 
 
Thank you for your submission, it has been sent successfully!
Vat My Hand Close Button

Invalid Submission

 
 
You have entered in invalid information, please close this window to try again. Thank you.
Vat My Hand Close Button

Invalid Security Code

 
 
The security code you have entered does not match the one provided. Please close this box and try again.
Vat My Hand Close Button

Upload Report

 
 
 
 
 
 
...... uploading ......